Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

4-ASIS SOLIDARUMO BĖGIMAS

JUNKIS!   BĖK!  PADĖK!

Darželio vaikai, tėvai, darbuotojai neliko abejingi ir rugsėjo 29 dieną dalyvavo bėgime. Pradžioje linksma mankšta, vėliau sustojus prie starto ir davus ženklą prasidėjo bėgimas, o pabaigoje atlikome kvėpavimo pratimus ir prisiminimui bendra nuotrauka. Dalyviai buvo apdovanoti Solidarumo diplomu.

Nubėgtam Solidarumo kilometrui skiriama 0,50 centų. Viso surinkta paramos: 101,70.

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams ir skyrusiems paramą.