Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Jolanta Baltakienė Aukštasis Auklėtojo eksperto kvalifikacinė kategorija

2

Diana Potapova Aukštasis Mokytojo kvalifikacija

3

Viktorija Šalkauskaitė Aukštasis Mokytojo kvalifikacija

4

Anžela Volodkienė

Aukštasis

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

5

Sigita Burgienė

Aukštasis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

6

Diana Rutkauskienė  Aukštasis Mokytojo kvalifikacija
7

Jolanta Kravčukienė

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8 Aliona Britan-Kulakovskaja Aukštasis Auklėtojo kvalifikacinė kategorija
9

Galina Bareiša

Aukštesnysis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

10 Lina Jaskevičienė Aukštasis Muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija
11 Snežana Bruzgienė Aukštasis Mokytojo kvalifikacija
12

Jūratė Savičienė

Aukštasis

Technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija

13 Julius Ivanauskas Aukštasis Teatro ir kino pedagogika. Pedagogo kvalifikacija
14

Mantas Gailiušas

15. Jolanta Naruševičienė Aukštasis Logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija
16. Gelena Prokopovič