Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Valerija Arbočienė

Aukštasis

2-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

2

Jolanta Baltakienė

Aukštasis

Auklėtojo eksperto kvalifikacinė kategorija

3

Miroslava Lonska

Aukštesnysis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

4

Anžela Volodkienė

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

5

Sigita Burgienė

Aukštasis

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

6

Diana Rutkauskienė  Aukštasis Mokytojo kvalifikacija
7

Jolanta Baranovič

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8

Agnė Kačanovska

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

9

Galina Bareiša

Aukštesnysis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

10

Aliona Narbutienė

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

11

Giedrė Cikanauskienė

Aukštasis

Auklėtojo mokytojo kvalifikacija
12

Lina Jaskevičienė

Aukštasis

Muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

13 Snežana Bruzgienė Aukštasis Mokytojo kvalifikacija.
14

Jūratė Savičienė

Aukštasis

Technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija

15 Julius Ivanauskas  Aukštasis  Teatro ir kino pedagogika. Pedagogo kvalifikacija
16 Oksana Siliuk – Jackienė Aukštasis Mokytojo kvalifikacija
17 Daiva Lazutkienė Aukštasis Muzikos mokytojo kvalifikacija