Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1

Valerija Arbočienė

Aukštasis

2-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

2

Jolanta Baltakienė

Aukštasis

Auklėtojo eksperto kvalifikacinė kategorija

3

Miroslava Lonska

Aukštesnysis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

4

Anžela Volodkienė

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

5

Sigita Burgienė

Aukštasis

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija

6

Diana Rutkauskienė  Aukštasis Mokytojo kvalifikacija
7

Jolanta Baranovič

Aukštasis

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8

Galina Bareiša

Aukštesnysis

Auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

9

Giedrė Cikanauskienė

Aukštasis

Auklėtojo, mokytojo kvalifikacija
10

Lina Jaskevičienė

Aukštasis

Muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija

11 Snežana Bruzgienė Aukštasis Mokytojo kvalifikacija.
12

Jūratė Savičienė

Aukštasis

Technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija

13 Julius Ivanauskas  Aukštasis  Teatro ir kino pedagogika. Pedagogo kvalifikacija
14 Nijolė Ilgevičienė Aukštasis Kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacija