Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Vizija. Misija. Vertybės

Vizija

Moderni, konkurencinga ir bendruomeniška ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą lietuvių ugdomąja kalba Rudaminos bendruomenės šeimų vaikams, pagal atnaujintą ugdymo programos turinį. Ugdyti atvirą, kūrybingą ir savarankišką žmogų, užtikrinant vaiko pasirengimą priešmokykliniam ugdymui (si).

Vertybės

Atvirumas, profesionalumas, atsakomybė, vaiko gerovė.