Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

DĖL SITUACIJOS SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

Tėvelių dėmesiui,

Informuojame, kad šalyje paskelbus karantiną, mūsų darželis, kaip ir visos ugdymo įstaigos gyvena ypatingu režimu: ikimokyklinį ugdymą organizuoja vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. Darželio darbuotojai privalo tikslingai ir nuosekliai vykdyti šias nuostatas.

Prašome rimtai ir atsakingai įvertinti situaciją  dėl COVID-19 viruso  ir griežtai laikytis  rekomendacijų (informacija prie grupių įėjimo), saugoti savo vaikų, šeimos narių ir darželio darbuotojų sveikatą. Susirgus darželio pedagogams bus dalinai (ar visiškai) sustabdoma įstaigos veikla arba pereinama prie nuotolinio ugdymo.

Pranešame, kad gavus informaciją apie įstaigos darbuotojo, ugdytinio ar jo aplinkos susirgimą COVID-19, darželio administracija vadovaujasi  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patvirtintomis rekomendacijomis, priima atitinkamus sprendimus dėl tolimesnės darželio veiklos, teikia informaciją valstybinėms institucijoms ir informuoja bendruomenę (grupės bendruomenę arba /esant ypatingai situacijai/ darželio bendruomenę- grupių komiteto pirmininkus).

Mokestis už ugdymo reikmes ir maitinimą, nelankius darželio, neskaičiuojamas, užpildžius prašymą.

Darželis dirba 7.00 – 17.30 val.

Pagarbiai,  laikinai einanti direktoriaus pareigas  Jolanta Baltakienė