Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Gerumo dvasia

Gruodžio 14 d.  3-os grupės  ugdytiniai vyko į Fabijoniškių socialinių paslaugų centrą, koncertavo, šoko, žaidė, dovanas dovanojo.

Renginio tikslas – ugdyti atjautą ir pagarbą senyvo amžiaus žmonėms bei norą dalintis ir dovanoti.

Planuojame bendradarbiauti su Fabijoniškių socialinių paslaugų centru ir džiuginti šios įstaigos gyventojus nuoširdžiu dėmesiu.