Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Informacija dėl vaikų priėmimo

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 2 d. stabdomas prašymų priėmimas pagal šiuo metu galiojančią tvarką ir teritorijas.

Rengiama centralizuota vaikų priėmimo  į Švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos ir  Vilniaus r. savivaldyldybės  švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavmo tvarka.