Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Informacija tėvams

Dėl kasmetinio vaikų sveikatos tikrinimo

Rugsėjis jau ne už kalnų, kaip ir kiekvienais metais prašome ugdytinius pasitikrinti sveikatą prieš mokslo metus.

Primename tėvams, globėjams, kad  turite teisę PSDF biudžeto lėšomis nemokamai patikrinti vaiko sveikatą.  Sveikatos pažymėjimų II dalį (dantų ir žandikaulių būklė) reikėtų tikrintis įstaigose, kurios gali duomenis suvesti į e.sveikatos sistemą. Popierinių pažymų ar sugeneruoto pažymėjimo kodo tėvai įstaigai neturėtų pateikti. Pridedamas laiško šablonąs pasidalinimui su vaikų tėveliais / globėjais.

***************************

Vaikų burnos priežiūros patarimai

+++++++++++++++++++++

Ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą

++++++++++++++++++++++++++++

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Pranešimo forma dėl ligos pateisinimo

********************************************

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms,
kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikis

*******************************************

Patyčios ir jų prevencija

************************************

Tėvų linija 8800 900 12

Nemokama pagalba vaikų auklėjimo klausimais.

***********************************

Kur kreiptis pagalbos?

****************************************

Pirmą-kartą-į-darželį.doc