Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Informacija tėvams

Vaikų burnos priežiūros patarimai

Ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą

+++++++++++++++

Tėvų prašymas, dėl vaiko priėmimo į darželį

++++++++++++++++++++++++++++

Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Pranešimo forma dėl ligos pateisinimo

********************************************

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms,
kaip apsaugoti vaikus nuo karščio poveikis

*******************************************

Patyčios ir jų prevencija

************************************

Tėvų linija 8800 900 12

Nemokama pagalba vaikų auklėjimo klausimais.

***********************************

Kur kreiptis pagalbos?

****************************************

Pirmą-kartą-į-darželį.doc