Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Konkurso „Kita forma“ 2017 dalyviai

3-ios grupės  ugdytinių darbas „Kvietimai močiučių vakaronei“ dalyvavo konkurse „Kita forma“ 2017 . Darbai įveikė atrankos etapą ir komisijos sprendimu pateko į parodą.

Šis konkursas skatino mąstyti nekasdieniškai, atrasti naujas formas ir kūrybingai pažvelgti į aplinkosaugines problemas.

 

Sveikiname.

Atsakingos:  neformaliojo (papildomojo) ugdymo pedagogė Jūratė Savičienė, auklėtojos Galina Bareiša, Snežana Bruzgienė.