Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Kontaktai

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius. Identifikavimo kodas 188603091.

Darželio teisinė forma ir priklausomybė – valstybinė biudžetinė įstaiga.

Darželio tipas-ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Ugdymo kalba –lietuvių.

Darželio buveinės adresas – Gamyklos g. 22 C, Rudaminos k., 13249 Vilniaus rajonas.

Įstaigos kodas: 195007736.

Telefonas: 8 5 2437516 direktorius; direktoriaus pavaduotojas ugdymui; vyr. buhalteris, direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui.

El. paštas:

darzelis@rudaminosdarzelis.lt vyr. buhalterė, Rasa Sodaitytė

direktorius@rudaminosdarzelis.lt  direktorė, Jolanta Baltakienė

 sigaburge@gmail.com   pavaduotoja ugdymui, Sigita Burgienė

akuslevic@gmail.com pavaduotoja administracijai ir ūkiui, Andželika Kušlevič