Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Kovo 11-oji „Vardan tos, Lietuvos“

Kovo 11-osios šventė darželyje vyko kitaip nei ankstesniais metais. Šventinę savaitę vaikai atliko draugų jiems skirtą iššūkį Lietuvos tema. Pats žodis iššūkis vaikams naujas, nelabai girdėtas, teko išsiaiškinti jo reikšmę. O ar gerai pažįstame kitos grupės vaikus? Žinoma, juk ne vieną kartą kartu šventėme šventes. Bet šį kartą reikėjo pamąstyti, ką galėtų atlikti draugai. Pirmos grupės vaikai patys gamino vaisių vėrinukus su Lietuvos vėliavos spalvomis, todėl paragino šią užduotį atlikti ir ankstyvojo amžiaus grupės draugus. Pirmos grupės vaikai paprašė išmokti lietuvių liaudies dainą „Aš turėjau gaidį“ antros grupės draugus.  Trečios grupės vaikai draugų iš ketvirtos grupės prašė ant veidukų nupiešti trispalvę ir sugiedoti Lietuvos himną. Antros grupės draugai savo kaimynams pasiūlė pašokti lietuvių liaudies šokį „Gudo dūda“. Ketvirtos grupės vaikai savo kaimynų paprašė pastatyti Valdovų rūmus. O iš ko, tegul patys nusprendžia. Savo atliktą užduotį nufilmavo ir perdavė draugams pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi.

Visų iššūkiai atlikti ir sukurtas filmukas. O kokį iššūkį jūs galėtumėte atlikti Vardan Lietuvos?