Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Kviečiame skaityti vaikams knygeles

Kviečiame kartu suaugusius ir vaikus skaityti knygeles visur ir visada (kieme, grupėje, namuose).

Knygelių biblioteka yra einant į salę tarp pirmo ir antro aukšto.

Patinkančią  knygelę galite paimti ir skaityti namuose, o perskaitę atneškite į mūsų bibliotekėlę.

Imdami knygelę parašykite sąsiuvinyje vaiko vardą ir pavardę.

 „Knygų žodynas plečia vaikų žodyną bei suvokimą apie kalbos turtingumą“.