Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Informacija apie laisvas darbo vietas

 

Atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti  Rudaminos vaikų lopšelyje – darželyje ,,Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytoja (s).

Darbo krūvis: 1,0 etatas-36 val. per savaitę.

Darbo sutarties rūšis: Terminuota.

Darbo pradžia: 2021 m. lapkričio 22 d. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. Aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir/arba  baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija.
  2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir programomis: Excel, Power Point, Word programa, internetu, elektroniniu paštu ir kt.;
  3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
  4. Dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti demokratiškų, komunikacinių, organizacinių ir vadybinių gebėjimų;
  5. Bendradarbiauti su šeima, socialiniais partneriais su kitais Darželyje dirbančiais specialistais (muzikos, šokio,   neformaliojo (papildomo) ugdymo  mokytojais, logopedu, judesio korekcijos, sveikatos priežiūros specialistu) vaikų ugdymo klausimais.

Pateikti šiuos dokumentus: 

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (toliau vadinama – prašymas);
  • užpildytą pretendento anketą.
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;                 
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentai priimami nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 16 d. 

Pokalbis vyks 2021 m. lapkričio 17 d.      

Darbas su 4-5; 5-6 metų amžiaus vaikais. Darbo laikas nuo 7.00 val.

Teirautis: 852437516; dokumentus pateikti- el. p. direktorius@rudaminosdarzelis.lt

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

Gamyklos  g. 22C,

LT-13249, Rudamina, Vilniaus r.

Laisva darbo vieta logopedui, skaityti čia

Laisva darbo vieta direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skaityti čia