Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Mažųjų dainos Kazytėms

Darželio ugdytiniai Kaziuko mugei ruošė įvairius darbelius: žaislus, atvirukus, verbas, papuošalus, tėveliai- gardumynus, skanėstus. Kiekviena grupė ruošė stalą su dirbiniais ir šūkiais: „Nėra ko žiopsoti, reikia pirkti ir vartoti“, „Su pavasario švente, sveikina Kazys tave“, „Vienas už dyką, du už 2 eurus“, „Mes Kaziukai ir Kazytės, mainom daiktus į skatikus“.

Linksmos Kazytės su šypsena ir muzika pasitiko vaikus, auklėtojas ir svečius, nusėdėti ramiai niekam neleido: supo, kartu dainavo, šoko, juokavo, užduočių bei klausimų prigalvojo, dovanų dovanojo ir pačios buvo vaikų apdovanotos: drobe, batais, gera muzika, karoliais, sviestu, o vėliau ir  Kaziuko mugės pradžią paskelbė.

Mugėje galima buvo šokti: „Audėjėlė“, „Šiaučiukas“, žaisti: „Lapatai“, groti: „Tėveli meistreli“, dainuoti: „Gale lauko kamarėlė“, pašokinėti su maišais,  o nuo Kazyčių gauti dovanų riestainį, meduolį, ąsotėlį, naminės giros išgerti,  darbelį pirkti, išmainyti, už dyką įsigyti.