Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Specialistų teikiamos paslaugos

Logopedė Jolanta Naruševičienė, 1,0 et. dirba nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pirmadienis 7.30 -13.00;

13.00-16.00 (3 metodinės valandos)

Antradienis 7.30 -13.00;

13.00-16.00 (3metodinės valandos)

Trečiadienis 7.30 -13.00; 1

3.00-16.00 (3 metodinės valandos)

Ketvirtadienis 7.30 -13.00 ;

13.00-16.00 (3 metodinės valandos)

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos šalinti. Logopedo pagrindinės veiklos kryptys:

  • Ištiria ir įvertina vaiko kalbą. Nustato kalbos sutrikimo priežastį ir pobūdį, planuoja veiklą kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, numato vaiko kalbėjimo ir kalbos plėtojimo korekcijos kryptis;
  • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, darželio auklėtojas;
  • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
  • Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

+++++++++++++++++