Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Projektas „Draugystės ratas“ (Friendship circle“)

Nuo spalio iki gruodžio mėnesio 4-os grupės ugdytiniai ir vyresnioji  auklėtoja Sigita Burgienė dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Draugystės ratas“ („Friendship circle“), kurio partneriai  Italija, Turkija, Lenkija, Serbija.

PROJEKTO TIKSLAS: Stiprinti Europos šalių ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, pilietiškumą ir vertybes.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

Ugdyti susidomėjimą ir pagarbą kitų tautų kultūrai, papročiams, tradicijoms.

Atrasti panašių kultūrų bruožų: liaudies šokių ir žaidimų, namų apyvokos daiktų ir baldų, pasakų.

VEIKLA:

Įstaigos ir grupės pristatymas. Laikas iki  2017 spalio 16 d.

Tautinio kostiumo ir detalių pristatymas (iliustruoti nuotraukomis su aprašymu). Laikas iki  2017 lapkričio 20 d.

Keli kultūrą atspindintys daiktai, kuriuos apibūdina, atspėja kur ir kam naudojama (užfiksuoti nuotraukose su paaiškinimu). Laikas iki lapkričio 30 d.

1 žaidimas ir ratelis (su aprašymu kokioms šventėms naudojama, iliustruoti nuotraukomis). Laikas iki gruodžio 11  d.

Logo kūrimas, tautinio kostiumo pristatymas, kitų šalių tautinio kostiumo piešimas ir spalvinimas, paroda, dalyvavimas konkurse „Ilgakasė 2017 „, draugų šokių mokymasis, TwinSpace svetainės žiūrėjimas. Projektas apdovanotas mokinio Kokybės ženkleliu.

      

     

„Tipu Tapu“ žurnalo padėka: