Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Projektas „Graži šypsena“

4-os grupės ugdytiniai dalyvavo projekte „Graži šypsena“. 

Projekto tikslas- pasiekti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vaikai išmoktų taisyklingai valytis dantis, darytų tai motyvuotai ir kokybiškai. 

Atsakinga Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Oksana Gedroic. Gautas Padėkos raštas.