Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Seminaras

Balandžio 6 dieną, vyko seminaras, tema „Iššūkiai ir naujos kompetencijos pedagogui, užtikrinant kokybišką kiekvieno vaiko asmeninę ūgtį“  Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams, pavaduotojams ugdymui.