Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Seminaras „Inovatyvumas ir veiksmingumas- ugdymo kokybės garantas“

Seminaras, tema „Inovatyvumas ir veiksmingumas- ugdymo kokybės garantas“ vyko  2018 m. balandžio 19 d.

Seminaro dalyviai  stebėjo praktinę ugdymo veiklą grupėse.

2-a gr. (3-4 m.) „Spalvuotukas“ ( inovatyvių priemonių naudojimas vaikų  emocinei raiškai) auklėtoja metodininkė Miroslava Lonska, auklėtoja Diana Rutkauskienė.

3-a gr. (4-5 m.) „Žaidžiame su Kimochis“(dovanos naujiems draugams-Meilei balandei, Debesėliui, Katei, Vikšreliui, Lipšniakojai) auklėtoja metodininkė Galina Bareiša, neformaliojo (papildomojo) ugdymo (dailės) pedagogė Jūratė Savičienė.

4-a gr. (5-6 m.) „Mano gerų potyrių dėžutė“ (vandenyno, jutimų, vaidmenų kambariai) vyresnioji auklėtoja Sigita Burgienė, logopedė Oksana Siliuk-Jackienė.

Dalyvavo Teatro terapijos valandėlėje, kurią vedė Julius Ivanauskas Rudaminos vaikų l/d „Ąžuoliukas“ neformaliojo (papildomojo ugdymo) pedagogas;

OLIFU ugdymo priemonių pristatyme, Dalius Marcinkevičius įgaliotasis SPILE ir OLIFU atstovas Lietuvoje UAB „OLIFU LT“;

Dailės terapijoje, kurią vedė Eglė Daubaraitė VŠĮ meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA vadovė.

Administracija

Seminaro akimirkos: