Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Sporto pramoga su kareiviais

Gegužės 30 dieną su vaikais atvyko sportuoti kariai iš Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos. Kariai su savimi turėjo didžiulę kuprinę, iš kurios traukė miegmaišį, automatą, liemenę, kepurę. Visą amuniciją užsidėjus ir kitas priemones panaudojus 3-ios ir 4-os grupės vaikai atliko kareivių skirtas užduotis. Ir berniukai, ir mergaitės didžiavosi turėdami galimybę palaikyti ginklą, užsivilkę liemenę, ant galvos užsidėję kareivišką kepurę, pagulėję miegmaišyje ir labai stengėsi varžytis.

Po varžybų nuo kareivių vaikai gavo po dovanėlę.

Nekantriai lauksime kito susitikimo… 

Akimirkos…