Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Įstaigos taryba

Tarybos pirmininkas – Jonas Rutkauskas, tėvų atstovas.

Nariai:

  1. Aneta Tamulienė, tėvų atstovė
  2. Galina Bareiša, auklėtoja.

  3. Sigita Burgienė, auklėtoja.

  4. Jolanta Baltakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  5. Andželika Kušlevič, direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui.

  6. Nijolė Sinkevičienė, vyr. buhalterė.