Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Įstaigos taryba

Tarybos pirmininkė – Agnė Savanevičiūtė, tėvų atstovė.

Nariai:

  1. Diana Grablevskienė, tėvų atstovė
  2. Sigita Burgienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
  3. Anžela Volodkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
  4. Andželika Kušlevič, direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui.
  5. Rasa Sodaitytė, vyr. buhalterė.