Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Mokytojų metodinė taryba

2021 metų Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas

Metodinės tarybos pirmininkas – Galina Bareiša, auklėtoja 

Sekretorius: Anžela Volodkienė, auklėtoja.

Nariai:

  1.Aliona Britan-Kulakovskaja, auklėtoja (vaiko priežiūros atostogose)

2. Jolanta Kravčukienė, auklėtoja (vaiko priežiūros atostogose)

  3. Diana Potapova, auklėtoja

  4. Diana Rutkauskienė, auklėtoja

  5. Sigita Burgienė, auklėtoja

  6. Snežana Bruzgienė, auklėtoja

  7. Julius Ivanauskas, neformaliojo (papildomojo) (teatro) ugdymo mokytojas

  8. Jūratė Savičienė,  neformaliojo (papildomojo) (dailės)ugdymo mokytoja

9. Lina Jaskevičienė, meninio ugdymo  (muzikos) mokytoja

 10. Nijolė Ilgevičienė, judesio korekcijos mokytoja

 11.  Jolanta Baltakienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas

12. Jolanta Naruševičienė, logopedė