Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Mokytojų metodinė taryba

2022 metų Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas

Metodinės tarybos pirmininkas – Galina Bareiša, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Sekretorius: Anžela Volodkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja .

Nariai:

  1.Aliona Britan-Kulakovskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (vaiko priežiūros atostogose)

2. Jolanta Kravčukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (vaiko priežiūros atostogose)

  3. Božena German, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

4. Diana Rutkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

5. Sigita Burgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6. Snežana Bruzgienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7. Viktorija Šalkauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

8. Maija Ingaunienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9. Julius Ivanauskas, neformaliojo (papildomojo) (teatro) ugdymo mokytojas

10. Jūratė Savičienė,  neformaliojo (papildomojo) (dailės)ugdymo mokytoja

11. Lina Jaskevičienė, meninio ugdymo  (muzikos) mokytoja

 12.  Jolanta Naruševičienė, logopedė