Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Mokytojų metodinė taryba

2019 metų Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas

Metodinės tarybos pirmininkas – Miroslava Lonska, auklėtoja.

Sekretorius: Jolanta Baranovič, auklėtoja.

Nariai:

  1. Agnė Kačanovska, auklėtoja

  2. Galina Bareiša, auklėtoja

  3. Diana Rutkauskienė, auklėtoja

  4. Sigita Burgienė, auklėtoja

  5. Snežana Bruzgienė, auklėtoja

  6. Anžela Volodkienė, auklėtoja

  7. Julius Ivanauskas, neformaliojo (papildomojo) (teatro) ugdymo mokytojas

  8. Jūratė Savičienė,  neformaliojo (papildomojo) (dailės)ugdymo mokytoja

  9. Lina Jaskevičienė, meninio ugdymo  (muzikos) mokytoja

 10. Nijolė Ilgevičienė, judesio korekcijos mokytoja

 11. Valerija Arbočienė, direktorė

 12. Jolanta Baltakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 13. Oksana Gedroic, sveikatos priežiūros specialistė