Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Mokytojų taryba

2018 m. Mokytojų tarybos veiklos planas

Mokytojų tarybos pirmininkas – Jolanta Baltakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius- Agnė Kačanovska, auklėtoja.

Nariai:

 1. Miroslava Lonska, auklėtoja

 2. Sigita Burgienė, auklėtoja

 3. Jolanta Baranovič, auklėtoja

 4. Galina Bareiša, auklėtoja

 5. Anžela Volodkienė, auklėtoja
 6. Diana Rutkauskienė, auklėtoja
 7. Snežana Bruzgienė, auklėtoja
 8. Julius Ivanauskas, auklėtojas
 9. Nijolė Ilgevičienė, judesio korekcijos mokytoja

 10. Lina Jaskevičienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja
 11. Jūratė Savičienė,  papildomojo (neformaliojo) ugdymo mokytoja
 12. Valerija Arbočienė, direktorė