Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Vaiko gerovės komisija

2021 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Pirmininkas – Snežana Bruzgienė, auklėtoja.

Pavaduotojas – Sigita Burgienė, auklėtoja.

Sekretorius – Anžela Volodkienė, auklėtoja (ne komisijos narys).

Nariai:

  1. Galina Bareiša, auklėtoja.

  2. Diana Potapova, tėvų atstovas.

  3. Karolina Petrusevič, Sveikatos priežiūros specialistė
  4. Jolanta Naruševičienė, Logopedė