Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Vaiko gerovės komisija

2019 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Pirmininkas – Sigita Burgienė, auklėtoja.

Pavaduotojas – Jolanta Baltakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Snežana Bruzgienė, auklėtoja (ne komisijos narys).

Nariai:

  1. Jolanta Baranovič, auklėtoja.

  2. Diana Rutkauskienė, tėvų atstovas.

  3. Oksana Gedroic, sveikatos priežiūros specialistė,

Įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos. (Nr.V1-54)