Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

SVEČIAI

Spalio 4 d. darželyje lankėsi besisteigiančių užsienio šalyse mokyklų ir pradedančių dirbti lituanistinėse mokyklose  mokytojai iš JAV, Norvegijos, Australijos, Egipto, Estijos, Jungtinės Karalystės. Svečiai kartu su vaikais mankštinosi, dalyvavo teatrinėje veikloje, audė, gamino žvakes, vėlė muilines, šoko lietuvių liaudies žaidimus ratelius, klausėsi pranešimo: tema, „Ugdymas kitose, netradicinėse erdvėse“.