Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Tautinių mažumų departamente

Kovo 21 d. 4-os grupės ugdytiniai vyko į Vilnių, Tautinių mažumų departamentą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Darželinukai pasveikino konferencijos dalyvius dainomis „Už žalių girelių“, „Aš Lietuvos kareivėlis“, rateliais „Pučia vėjas“, „Gudo dūda“.  Vaikus paruošė auklėtoja Sigita Burgienė, muzikos pedagogė Daiva Lazutkienė.