Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Papildomas ugdymas

Anglų kalbos būrelis vyksta trečiadieniais: 14.30-15.10 ir 15.10- 16.00 val. Veda Jolanta Ježovienė  (Anglų kalbos mokytoja).

Krepšinio būrelis vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais: 12.00-12.35 val. Veda treneris Zbignev Leganovič.

Teatro būrelis vyksta trečiadieniais ir penktadieniais: 9.30-10.00  val. Veda Julius Ivanauskas.

Šokių būrelis vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais: 10.30-11.00 val. Veda Rūta Šekštelė.