Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Projektinė veikla

Birželio mėnesio projektai:

1-a grupė- „Ant svajonės spalvotų sparnų“

2-a grupė- „Vasaros lopbių paieška“

3-a grupė-„Katės namai“

4-a grupė- „Augu sveikas ir stiprus“

Gegužės mėnesio projektai:

1-a grupė- „Kuo kvepia pavasaris?“

2-a grupė- „Pavasario medžioklė“

3-a grupė-„Greitoji pagalba“

4-a grupė- „Mes- gamtos dalis“

Darželyje įvykę vasario mėnesio projektai:

2-3 metų amžiaus gr. – „Kokius darbus dirba žmonės“

1-a grupė- „Linijos visokios: mažytės ir didelės, ilgos ir kampuotos“

2-a grupė- „Žiemos išdaigos“

3-a grupė-„Gedimino sapnas“

4-a grupė- „Lietuva- mano delne“